"Go into all the world and preach the gospel"

ภรรยาต้องเชื่อฟังต่อสามีไหม?

gvf

คำตอบ: นี่เป็นหัวข้อสำคัญมากที่เกี่ยวกับชีวิตสมรสและชีวิตประจำวันด้วย พระเจ้าทรงให้มีการเชื่อฟังเกิดขึ้นเป็นครั้งแรกในหนังสือปฐมกาล ในตอนแรก เนื่องจากความบาปยังไม่เกิดขึ้น มนุษย์จึงไม่ต้องจำนนต่ออำนาจบังคับบัญชาของใครนอกจากของพระเจ้า เมื่ออาดัมและเอวาไม่เชื่อฟังพระเจ้า ความบาปจึงเข้ามาในโลกและอำนาจบังคับบัญชาจึงเป็นสิ่งจำเป็น ดังนั้น พระเจ้าจึงได้ทรงสถาปนาอำนาจบังคับบัญชาขึ้นมาเพื่อบังคับให้กฎหมายของแผ่นดินเป็นไปตามนั้น และเพื่อให้เรามีเครื่องปกป้องคุ้มครอง ประการแรกเราจำเป็นที่จะต้องจำนนต่อพระเจ้าซึ่งเป็นทางเดียวที่เราจะเชื่อฟังพระองค์ได้อย่างแท้จริง (ยากอบ 1:21 และยากอบ 4:7) ในหนังสือ 1 โครินธ์ 11:2-3 เราจะเห็นว่าสามีจะต้องจำนนต่อพระคริสต์ดังเช่นที่พระคริสต์ทรงจำนนต่อพระเจ้า ต่อจากนั้นพระคัมภีร์บอกว่าภรรยาควรดูตัวอย่างจากสามี และจำนนต่อสามีของเธอ ข้อพระคัมภีร์อื่น ๆ ที่พูดเกี่ยวกับการจำนนต่อพระเจ้าของพระคริสค์อยู่ในหนังสือมัทธิว 26:39 และยอห์น 5:30.

การจำนนเป็นการตอบสนองตามธรรมชาติต่อผู้นำที่เต็มไปด้วยความรัก เมื่อสามีรักภรรยาเหมือนพระคริสต์ทรงรักคริสตจักร (เอเฟซัส 5:25-33), การจำนนเป็นการตอบสนองตามธรรมชาติจากภรรยาต่อสามีของเธอ รากศัพท์ของคำว่า ยอมฟัง (Hupotasso) เป็นคำต่อเนื่องของคำกริยา นั่นหมายความว่าการยอมฟังพระเจ้า, ผู้นำของเรา และสามีของเราไม่ได้เป็นการกระทำครั้งเดียว แต่เป็นการกระทำต่อเนื่องในความคิด ซึ่งกลายมาเป็นรูปแบบในความประพฤติ การยอมฟังที่หนังสือเอเฟซัสบทที่ 5 พูดถึง ไม่ใช่เป็นการยอมจำนนฝ่ายเดียวของผู้เชื่อ ต่อคนที่เห็นแก่ตัวและชอบกดขี่ผู้อื่น การจำนนตามแนวพระคัมภีร์คือการจำนนระหว่างผู้เชื่อสองคนที่เต็มล้นด้วยพระวิญญาณ โดยทั้งสองฝ่ายยอมพระเจ้าและซึ่งกันและกัน การยอมจำนนเป็นถนนสองทาง การจำนนเป็นสี่งที่มีเกียรติและมีความสมบูรณ์ เมื่อภรรยาได้รับความรักดังเช่นที่พระคริสต์ทรงรักคริสตจักร การจำนนไม่ใช่เรื่องยาก หนังสือ เอเฟซัส 5:24 กล่าวว่า “คริสตจักรยอมฟังพระคริสต์ฉันใด ภรรยาก็ควรยอมฟังสามีทุกประการฉันนั้น” พระคัมภีร์ข้อนี้บอกว่าภรรยาต้องจำนนต่อสามีทุกอย่างในเรื่องที่ถูกต้องและถูกกฎหมาย ภรรยาไม่มีเหตุผลอะไรที่จะไม่เชื่อฟังกฎหมายหรือละทิ้งความสำพันธ์กับพระเจ้า

ผู้หญิงคนแรกถูกสร้างขึ้นมาจากกระดูกซี่โครงด้านข้างของอาดัม ไม่ใช่ทางด้านศีรษะของเขาพื่อเป็นนายเหนือเขา, หรือทางด้านเท้าของเขาเพื่อให้เขาเหยียบย่ำ แต่จากด้านข้างเพื่อให้เสมอกับเขา, ใต้แขนของเขาเพื่อให้เขาปกป้องดูแล และใกล้หัวใจของเขาเพื่อเป็นที่รักของเขา คำว่า “จำนน” ในหนังสือเอเฟซัส 5:21 เป็นคำ ๆ เดียวกับในข้อ 5:22 ผู้เชื่อทุกคนถูกเรียกให้จำนนต่อซึ่งกันและกันด้วยความยำเกรงพระคริสต์ ข้อ 19-21 เป็นผลมาจากการเต็มล้นด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์ (5:18) ผู้เชื่อที่เต็มล้นด้วยพระวิญญาณถูกเรียกให้เป็นนักนมัสการ (5:19), ให้ขอบคุณพระเจ้า (5:20), ให้ยอมฟังกันและกัน (5:21) ต่อจากนั้นท่านอาจารย์เปาโลเขียนต่อไปเกี่ยวกับการมีชีวิตที่เต็มล้นด้วยพระวิญญาณแล้วนำมาใช้กับสามีและภรรยาในข้อ 22-33

  • Share

Exposed Truth

Follow me on Twitter

August 2018
M T W T F S S
« Jan    
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  

TubePress

YouTube responded to TubePress with an HTTP 410 - No longer available
You can submit Url to hotid.org the hottest of the internet directory. This site is submitted under Christianity Directory
Follow

Get every new post delivered to your Inbox

Join other followers

%d bloggers like this: