"Go into all the world and preach the gospel"

ฉันจะรอดได้อย่างไร?

คำตอบ: คำถามนี้ง่าย แต่ลึกซึ้ง นี่เป็นคำถามที่สำคัญที่สุดที่ถามกัน “ฉันสามารถจะรอดได้อย่างไร” เกี่ยวกับว่าเราจะไปสู่ที่ไหนนิรันดร์กาล หลังจากชีวิตที่อยู่ในโลกลาจากไป

ไม่มีเรื่องใดที่สำคัญกว่าเรื่องชะตานิรันดร์ของเรา ขอบคุณพระเจ้า พระคัมภีร์บันทึกชัดเจนครบถ้วนสมบูรณ์ว่าบุคคลสามารถรับความรอดได้อย่างไร ผู้คุมนักโทษเมืองฟีลิปปีได้ถามเปาโลและสิลาส “ท่านเจ้าข้า ข้าพเจ้าจะต้องทำอย่างไรจึงจะรอดได้” (กิจการ 16:30) เปาโลและสิลาสตอบกลับว่า “จงเชื่อในพระเยซูเจ้า แล้วท่านจะรอดได้” (กิจการ 16:31)

ฉันจะรอดได้อย่างไร ฉันจำเป็นต้องได้รับความรอดทำไม

เราทุกคนได้สืบเชื้อสายจากบาป (โรม 3:23) เราเกิดมาโดยมีบาปติดตัว (สดุดี 51:5) และเราแต่ละคนชอบที่จะทำบาป (ปัญญาจารย์ 7:20; 1 ยอห์น 1:8) บาปคือสิ่งที่ทำให้เราไม่มีทางรอดได้ บาปคือสิ่งที่แยกเราออกจากพระเจ้า บาปเป็นสิ่งที่มีอยู่บนเส้นทางที่พาเราไปสู่ความพินาศชั่วนิรันดร์

ฉันจะรอดได้อย่างไร รอดจากสิ่งใดหรือ

เพราะบาปของเรา เราทุกคนสมควรได้รับความตาย (โรม 6:23) ในขณะที่ผลต่อเนื่องของบาปฝ่ายร่างกายคือความตายฝ่ายเนื้อหนัง นั่นไม่ได้เป็นความตายเพียงแบบเดียวที่เป็นผลมาจากบาป บาปทั้งหมดที่กระทำลงไปอย่างร้ายแรงเป็นปฏิปักษ์กับพระเจ้าองค์นิรันดร์และไม่มีที่ขีดจำกัด (สดุดี 51:4) เพราะเหตุนั้น การลงโทษนั้นก็ยุติธรรมเพราะบาปของเรายังอยู่ตลอดไปและไม่มีสิ้นสุด สิ่งที่เราจำเป็นต้องช่วยให้รอดพ้นคือพ้นจากความพินาศชั่วนิรันดร (มัทธิว 25:46; วิวรณ์ 20:15)

ฉันจะรอดได้อย่างไร พระเจ้าทรงเตรียมความรอดไว้อย่างไร

เนื่องจากการลงโทษที่ยุติธรรมเพราะความบาปไม่มีที่สิ้นสุดและตลอดนิรันดร์ พระเจ้าเท่านั้นที่ทรงสามารถชดใช้หนี้บาปแทนเรา เพราะพระองค์เพียงผู้เดียวทรงไร้ขีดจำกัดและเป็นองค์นิรันดร์ แต่พระเจ้า ในสภาพผู้ทรงเป็นพระเจ้า พระองค์ไม่มีวันดับ พระเจ้าได้ทรงมารับสภาพเป็นบุคคลคือพระเยซูคริสต์ พระเจ้าได้ทรงบังเกิดเป็นคนธรรมดา มีชีวิตอยู่ท่ามกลางเราและทรงสอนเรา เมื่อคนปฏิเสธพระองค์และคำสั่งสอนของพระองค์ และพยายามที่จะฆ่าพระองค์ พระองค์ก็พอพระทัยที่จะเสียสละพระชนม์เพื่อเรา ยอมให้พระองค์เองถูกตรึงบนกางเขน (ยอห์น 10:15) เพราะพระเยซูคริสต์ทรงสภาพเป็นมนุษย์ พระองค์ตายได้ และเพราะพระเยซูคริสต์ทรงเป็นพระเจ้า ความตายของพระองค์จึงมีค่าตลอดนิรันดร์และไม่มีขีดจำกัด ความตายของพระเยซูบนกางเขนคือการชดใช้ที่ครบถ้วนพอสำหรับบาปของเรา (1 ยอห์น 2:2) พระองค์ทรงแบกรับผลจากบาปที่เราสมควรได้รับ การฟื้นคืนพระชนม์ของพระเยซูจากความตายแสดงให้เห็นว่า ความตายของพระองค์เป็นการเสียสละที่แท้จริง เพียงพอครบบริบูรณ์สำหรับความบาป

ฉันจะรอดได้อย่างไร ฉันจำเป็นต้องทำอะไร

“จงเชื่อในพระเยซูเจ้าและท่านจะรอด” (กิจการ 16:31)

พระเจ้าได้ทรงทำพระราชกิจเสร็จสิ้นแล้ว ทั้งหมดที่คุณต้องทำคือ ยอมรับโดยความเชื่อพระเจ้า คุณก็จะได้รับความรอด (เอเฟซัส 2:8-9) วางใจอย่างสิ้นสุดใจในพระเยซูองค์เดียวว่าทรงชดใช้ความผิดบาปแทนคุณ จงเชื่อในพระองค์และคุณจะไม่พินาศ (ยอห์น 3:16)

พระเจ้ากำลังทรงประทานความรอดเป็นของขวัญให้คุณ สิ่งที่คุณต้องทำคือจงยอมรับไว้ พระเยซูทรงเป็นทางแห่งความรอด (ยอห์น 14:6)

  • Share

Exposed Truth

Follow me on Twitter

August 2018
M T W T F S S
« Jan    
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  

TubePress

YouTube responded to TubePress with an HTTP 410 - No longer available
You can submit Url to hotid.org the hottest of the internet directory. This site is submitted under Christianity Directory
Follow

Get every new post delivered to your Inbox

Join other followers

%d bloggers like this: